Restrukturyzacje firm

Restrukturyzacja to termin zarządzania przedsiębiorstwem polegający na reorganizacji prawnych, własnościowych, operacyjnych lub innych struktur spółki w celu zwiększenia jej rentowności lub lepszego zorganizowania pod kątem jej obecnych potrzeb. Inne powody restrukturyzacji obejmują zmianę własności lub struktury własności, podział lub reakcję na kryzys lub poważną zmianę w firmie, taką jak bankructwo, zmiana pozycji lub wykup.

Co to znaczy restrukturyzacja?

Restrukturyzację można również opisać jako restrukturyzację przedsiębiorstw, restrukturyzację zadłużenia i restrukturyzacje firm. Wyróżnić można więc kilka rodzajów. Menedżerowie zaangażowani w restrukturyzację często zatrudniają doradców finansowych i prawnych, którzy pomagają w szczegółach transakcji i negocjacjach. Może to również zostać wykonane przez nowego dyrektora generalnego zatrudnionego specjalnie w celu podjęcia trudnych i kontrowersyjnych decyzji niezbędnych do uratowania lub zmiany pozycji firmy. Zasadniczo obejmuje finansowanie długu, sprzedaż części spółki inwestorom oraz reorganizację lub ograniczenie operacji.

Restrukturyzacje firm

Restrukturyzacja strategiczna zmniejsza straty finansowe, jednocześnie zmniejszając napięcia między posiadaczami długów i akcjonariuszy, aby ułatwić szybkie rozwiązanie trudnej sytuacji.

Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw polega na reorganizacji niespłaconych zobowiązań przedsiębiorstw. Zasadniczo jest to mechanizm stosowany przez firmy, które mają trudności ze spłatą swoich długów. W procesie restrukturyzacji zobowiązania kredytowe rozkładane są na dłuższy okres przy mniejszych płatnościach. Umożliwia to spółce wywiązanie się ze zobowiązań dłużnych. Ponadto w ramach tego procesu niektórzy wierzyciele mogą zgodzić się na zamianę długu na pewną część kapitału własnego. Opiera się na zasadzie, że restrukturyzacja instrumentów dostępnych dla przedsiębiorstw w terminowej i przejrzystej materii znacznie przyczynia się do zapewnienia ich rentowności, która czasem jest zagrożona przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.Proces ten próbuje rozwiązać trudności, przed którymi stoi sektor przedsiębiorstw i umożliwia im powrót do rentowności. Trzeba przyznać, że jest to ogromna zaleta.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Dodaj komentarz