Kategoria: Prawo

Prawo

Rachunkowość finansowa

Audyt finansowy, zwany inaczej rewizją finansową, to nic innego jak kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez rewidenta. Dostarcza ono rzetelnie i jasno sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy poszczególnych jednostek. Jest to wyspecjalizowana dziedzina rachunkowości finansowej.Continue reading

Prawo

Wszystko o aktach notarialnych

Akty notarialne są to pisma urzędowe wystawiane na potrzeby transakcji kupna i/lub sprzedaży nieruchomości. Jednak nie tylko w takich przypadkach są wymaganymi dokumentami. Kiedy właściwie zachodzi obowiązek sporządzenia aktu notarialnego?