Uprawnienia sep

Czym jest SEP? Jakie są rodzaje uprawnień sep?

SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest luźną organizacją, która jest związana ze środowiskiem elektryków. Organizacja zajmuje się prowadzeniem szkoleń i egzaminów, wydawaniem opinii, rekomendacji i ekspertyz. Członkami mogą być osoby z wyższym wykształceniem elektrycznym, studenci uczelni, technicy elektryczni, uczniowie szkół zawodowych i pomaturalnych, a także wszystkie inne osoby, które posiadają osiągnięcia w dziedzinie elektryki. Kandydat powinien złożyć deklarację pisemną, na której muszą znajdować się podpisy dwóch członków wprowadzających sep. Deklarację trzeba złożyć w Oddziale Stowarzyszenia. Jeśli zostały spełnione wymogi, kandydat otrzymuje legitymacje członkowską.

Kurs sep

Kurs sep daje możliwość zdobycia uprawnień i wykonywania zawodu. Centra szkoleniowe zazwyczaj umożliwiają zdobycie uprawnień w trzech kategoriach;

– grupa I – obejmuje kursy elektryczne,
– grupa II – obejmuje kursy energetyczne,
– grupa III – jest związana z kursami gazowymi.

Każdy z tych kursów przygotowuje do eksploatacji (E) lub/i dozoru (D) instalacji i sieci, a także urządzeń gazowych i elektroenergetycznych. Grupa I dotyczy urządzeń prądotwórczych, sieci, instalacji, urządzeń do elektrolizy i aparaturę kontrolno – pomiarową. Grupa II odnosi się głównie do kotłów parowych i wodnych, turbin parowych, wentylacji, klimatyzacji, pieców przemysłowych. Grupa III natomiast jest związana z zagadnieniami dotyczącymi paliw gazowych, instalacji i sieci gazowych, turbin gazowych, urządzeń do magazynowania paliw tego typu. Odbycie kursu daje uprawnienia sep, które są niezbędne do wykonywania zawodu.

Sep uprawnienia

Uprawnienia sep można podzielić ze względu na stanowisko; dozoru lub eksploatacji. Stanowisko dozoru polega na określeniu stanowisk osób, które kierują pracownikami w zakresie konserwacji, montażu i pomiarów urządzeń instalacyjnych. Stanowisko eksploatacji odnosi się do osób wykonujących prace obsługowe, montażowe i konserwacyjne. Ogólnie rzecz ujmując, sep uprawnienia dotyczą; obsługi urządzeń i sieci instalacyjnych, remontów instalacji, montażu i konserwacji urządzeń zgodnie z wymogami, kontroli i pomiaru oceniającego stan techniczny i jakość instalacji.

Elektryk jest zawodem wymagającym nabycia wiedzy i praktyki – w tym przypadku uprawnienia sep są bardzo potrzebne.

Dodaj komentarz