BHP dla nauczycieli – szkolenia wstępne i okresowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy to nic innego, jak tworzenie takich warunków pracy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników procesu pracy. Zarówno organizacja stanowisk i systemu pracy ze strony pracodawcy, tworzenie i przestrzeganie przez wszystkich regulaminów i procedur, jak i wykonywanie obowiązków w sposób nienaruszający przepisów, to obowiązki ogółu zatrudnionych w zakładzie pracy.
A gdy tym zakładem jest szkoła wszystko staje się wielokrotnie trudniejsze, wszak tu uczestnikami wszystkich procesów są uczniowie, których zdrowie i życie jest dla nauczycieli wartością najwyższą.

Nauczycielskie szkolenia BHP

Szkolenia wstępne dla nauczycieli przeprowadza się zanim nauczyciel przystąpi do pracy. Za przeszkolenie nauczyciela odpowiada dyrektor placówki a w jego imieniu działa pracownik służby BHP. Szkolenie wstępne jest ważne rok. Przed upływem 12 miesięcy musi więc odbyć się okresowe szkolenie bhp nauczycieli przyjętych w tym roku do pracy oraz tych wszystkich, którzy mieli ostanie kursy pięć lat temu.Szkolenie BHP dla nauczycieli w części teoretycznej pokrywa się z innymi kursami – podstawy prawa regulującego kwestie bezpieczeństwa zapisane w Kodeksie Pracy są wspólne dla wszystkich branż.

Jednak dla potrzeb nauczycieli niezbędne są treści i instruktaże niezbędne w codziennej praktyce szkolnej. Wśród obowiązkowych szkoleń BHP i popż są również kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Od 1 marca 2019 roku w zakresie udzielania pierwszej pomocy muszą być przeszkoleni wszyscy pracownicy szkoły.

Gdzie znaleźć dobry kurs BHP dla nauczycieli?

Za organizację szkoleń odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Mając mało czasu i jeszcze mniej pieniędzy dyrektorzy organizują kursy po godzinach pracy na terenie szkoły. Korzystają z ofert miejscowych firm szkoleniowych, a najważniejsze dla wielu z nich wydaje się zdobycie odpowiednich certyfikatów, które zawsze kontrolują inspektorzy pracy. Tymczasem bezpieczeństwo na terenie szkoły to sprawa zbyt poważna, żeby zdać się na bylejakość. Ważne są zarówno sprawy związane z ryzykiem zawodowym w pracy nauczyciela (emisja głosu, praca w warunkach stresu, narażenie na hałas, zaburzenia psychiczne, choroby zawodowe) jak i kwestie bezpiecznych warunków nauki dla podopiecznych. Stąd konieczność solidnych szkoleń. Najlepiej – tanio i wygodnie, a przy tym przy użyciu wysokiej jakości materiałów zaproponować nauczycielom uczestnictwo w szkoleniu na platformie wirtualnej. Szkolenie BHP dla nauczycieli online daje możliwość nauki w czasie wybranym przez nauczyciela, w dowolnym miejscu i w tempie dostosowanym indywidualnie. Każdy kurs BHP dla nauczycieli kończy się testem, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnicy otrzymują świadectwo potwierdzające zaliczone szkolenie BHP nauczycieli.

Dodaj komentarz