Szkolenia dla wybranych

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swojemu pracownikowi kurs bhp. Nie ma znaczenia czy praca jest biurowa, fizyczna czy z ludźmi – szkolenie musi być przeprowadzone a pracownik odpowiednio przygotowany do wykonywania zawodu. Coraz popularniejsze jest wykonywanie tego typu szkoleń przez internet. Czy jednak jest to opcja dla każdego?

Szkolenia bhp przez internet – czym są?

Szkolenia bhp online mają taki sam cel, jak klasyczne kursy w tej dziedzinie. Mają wprowadzić pracownika w warunki pracy w danym przedsiębiorstwie, wyposażyć go w wiedzę i umiejętności zapewniające bezpieczną i dobrze zorganizowaną pracę.

Szkolenia bhp przez internet zaliczymy do samokształcenia kierowanego. Jest to forma szkolenia służąca głównie uzupełnianiu i pogłębianiu wiedzy czy umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia bhp online opierają się więc głównie na indywidualnej pracy szkolonego w oparciu o materiały dostępne w internecie.

Normy prawne

Przepisy dość wyraźnie określają kto może zostać poddany szkoleniu internetowemu, a komu takie szkolenie nie wystarczy. Zapisy te określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy wydane dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to można znaleźć w dzienniku ustaw z 2004 roku pod numerami 180.1860.

Nieznaczne zmiany przynoszą też wprowadzane na bieżąco projekty jak na przykład zaostrzenie procedur RODO dotyczących prywatności. Na całokształt spraw związanych z wykonywaniem szkoleń bhp online te zmiany jednak nie wpływają, a wiążą się jedynie z dodatkową ochroną danych.

Kurs bhp online – kto może?

Przepisy zezwalają na szkolenia bhp online wybranej grupie branż i stanowisk. Są one możliwe u osób potrzebujących w swej pracy tylko szkolenia okresowego a nie całej gamy szkoleń i praktycznych porad.

Pierwszą z tych grup są pracodawcy i osoby kierujące pracownikami takie jak: mistrzowie, brygadziści, kierownicy czy majstrowie. Dołączymy do tej grupy inżynierów, techników i projektantów maszyn, jak również organizatorów produkcji. Grupy te z racji konieczności zarządzania ludźmi i wymaganego doświadczenia są zobligowani do szkoleń online.Inną dużą grupą z możliwością szkoleń internetowych są pracownicy biur i administracji, którzy narażeni są na czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Dodaj komentarz